یکی از راههایی که می توان فهمید خدا ما را به حال خود وا گذاشته یا نه ، اینست که ببینیم آیا توانایی عبادت برای او را از دست داده ایم یا نه ...

                     نایت اسکین

حکم خداوند بی دلیل نیست ،

تشکر اولین فلسفه ی نماز ، رشد و کمال دومین فلسفه  نماز ، انس باخدا سومین فلسفه ی نماز ، قرب خدا چهارمین فلسفه ی نماز.

                   نایت اسکین

اگر ما نمازمان را نخوانیم،


گرچه خداوند در کنار ماست،


ولی ما متوجه حضور او نخواهیم شد ...

 

نایت اسکینتاريخ : چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 | 7:38 | نویسنده : دانشجو |